• شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ | Saturday 19 January 2019
  • بروز رسانی شده: جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۱
صفحه نخست >> اجتماعی تاریخ نشر: یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۰

جریمه یک میلیونی فروش مواد به کودکان

نمایندگان مجلس مجازات سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان در جرایم کمتر از «حد» را تعیین کرد.

جریمه یک میلیونی فروش مواد به کودکان

پایگاه خبری باران به نقل  از گزارش خبرنگار مهر، پس از حدود یک دهه، در نهایت لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در حال تعیین تکلیف است. اردیبهشت‌ماه سال ۸۸ لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در ۵۴ ماده به دولت ارائه کرد لایحه‌ای که فراز و نشیب‌های فراوانی در دولت و مجلس طی کرد. مواد این لایحه در بررسی دولت به ۴۹ ماده کاهش یافت و سپس مردادماه سال ۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و ۲۸ آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد. این لایحه در مجلس به خصوص در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شد و بالاخره آذرماه سال ۹۶ در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد و در نوبت صحن قرار گرفت.

این لایحه قدیمی که مشمول زمان و دستخوش تغییراتی در این سالها شد، یک هفته ای هست که در ساختمان قانون گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و موادی از آن مورد بحث و بررسی قرار دارد. اگر چه برخی از فعالان حوزه حقوق کودک معتقدند لایحه حقوق کودکان ونوجوانان تضمین اجرایی ندارد و کلیات آن چند روز پیش در مجلس تصویب شد اما جزئیاتی از این لایحه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مهم ترین موادی که امروز نمایندگان بر سر آن به توافق رسیدند به شرح زیر است:  

جرم مجازات  میزان مجازات در قانون
انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل و نوجوان  حبس درجه سه 

بیش از ده تا پانزده سال                                                                                                                   

چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم نتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء   معاونت داشته باشند محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه پنج+حبس درجه سه    بیش از ده تا پانزده سال و یکی از محرومیت های محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی 
 

 
فوت طفل یا نوجوان بر اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاصی غیر از والدین مجازات حبس درجه ۵+ پرداخت دیه  بیش از دو تا پنج سال 
فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت   حبس درجه ۶ بیش از شش ماه تا دو سال 
 نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا و یا بروز بیماری روانی به مجازات  حبس درجه۷  از نود و یک روز تا شش ماه
جراحت سر و صورت و یا گردن   حبس درجه ۸ - حبس تا سه ماه
 
آزارجنسی یا عاطفی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید و مستمر   درجه ۸ حبس تا سه ماه/یا  جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال 

 شلاق تا ده ضربه
هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال و نوجوانان را بدین منظور فریب دهد                                                                                                                                                                                                  یک یا  چند مجازات درجه شش/برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال                                                   حبس بیش از شش ماه تا دو سال /جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال/شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت/محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال /انتشار حکم قطعی در رسانه ها/ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال/ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال/ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
 
هرگاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود حبس درجه پنج.  بیش از دو تا پنج سال 
در اختیار قرار دادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان جزای نقدی درجه هشت جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال 

یکی از نقاط قوت این لایحه توجه به جرائم فضای مجازی است به طوری که در این لایحه آمده است: «برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع جرم بوده است و مجرم به یکی از مجازات های درجه شش محکوم می شود. همچنین هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خریدوفروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج محکوم می شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضا یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات درجه پنج محکوم می شود.

نوع جرم مجازات مطرح شده  مجازات در قانون 
آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف حبس درجه پنج؛              بیش از دو تا پنج سال 
سایر آزارهای جنسی تماسی  حبس درجه شش؛ بیش از شش ماه تا دو سال 
آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف یکی از مجازات‌های درجه هفت؛   حبس از نود و یک روز تا شش ماه/جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال 

شلاق از یازده تا سی ضربه 

 محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه 
سایر آزارهای جنسی غیرتماسی یکی از مجازات‌های درجه هشت حبس تا سه ماه

- جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال 

- شلاق تا ده ضربه
بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن برای هرزه‌نگاری یا سوء استفاده جنسی  حبس درجه پنج حبس بیش از دو تا پنج سال 
در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان یک یا چند مجازات درجه هشت

حبس تا سه ماه

- جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال 

- شلاق تا ده ضربه

استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط از شلاق تا حبس
واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها یکی از مجازات‌های درجه شش حبس بیش از شش ماه تا دو سال/جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال/شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت/محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال 

- انتشار حکم قطعی در رسانه ها

- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع یکی از مجازات‌های درجه شش //

پس از اتمام بررسی این لایحه و تصویب نهایی و تبدیل آن به قانون،  از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، موارد مغایرت در سایر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع این قانون و قوانین از جمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی؛ قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی، تبصره یک ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب ۲۸/ ۴/ ۱۳۸۳ ماده ۱۲ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب ۱۵/ ۶/ ۱۳۸۵ ملغی می شود.

حمايت مالي درگاه پرداخت مشاوره آنلاين
گالري تصاوير